0 Kč

Dálkový ovladač MASCOM RC-DB01

skladem

Mascom dálkový ovladač MC720T2 HD DB01 - SENIOR ovládání   Velké zjednodušené dálkové ovládání pro set top box MASCOM MC 720T2 HD. Umožňuje ovládat základní funkce. 

Cena:
99 Kč s DPH
82 Kč bez DPH
ks

Dálkový ovladač MASCOM RC-DB01

scom dálkový ovladač MC720T2 HD DB01 - SENIOR ovládání   Velké zjednodušené dálkové ovládání pro set top box MASCOM MC 720T2 HD. Umožňuje ovládat základní funkce. Nelze vstoupit do menu. Stačí vložit jen baterie a ovládání je ihned funkční. Parametry ovládání   Rozměry: 170 x 55 x 20 mm Hmotnost: 75 g (bez baterií) Napájení: 2x AAA baterie (není součástí balení)   Přehled tlačítek   1. Červené tlač.POWER [ ]: vypíná a zapíná přijímač. 2. Tlačítko [TV/RADIO]: přepíná mezi televizním a rozhlasovým vysíláním. 3. Tlačítko MUTE [ ]: vypíná a zapíná zvuk. 4. Numerická tlačítka [0] až [9]: přepínání předvoleb programů. 5. Tlačítko [EPG]: Vyvolá Elektronický přehled pořadů (EPG). 6. Tlačítko [EXIT]: Zrušení EPG a návrat ke sledování pořadu. 7. Tlačítka [P+], [P-]: přepíná programy, pohyb v EPG. 8. Tlačítka [VOL+] [VOL-]: změna hlasitosti, pohyb v EPG. 9. Tlačítko [OK]: při sledování vyvolá seznam předvoleb program

Obrázky


certifikat

Ochrana životního prostředí je pro naši společnost prioritou

Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko představit. Obklopují nás a staly se součástí našich každodenních činností. Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je významně zatěžováno životní prostředí. Pro zajištění sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení si naše firma vybrala ke spolupráci kolektivní systém ASEKOL. Správná recyklace výrobků totiž přináší životnímu prostředí významnou úlevu. Jakým rozsahem naše firma přispěla k lepšímu životnímu prostředí, se dozvídáme z environmentálního vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory ve spotřebě elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů.

Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos naší firmy k ochraně přírody v roce 2021. Vyplývá z něj, že díky množství námi odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili 5,89 MWh elektřiny, 553,31 litrů ropy, 35,41 m3 vody a 0,4 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 0,50 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 21,15 kg.

 

Každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje příklad 100 vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá 3leté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytu. Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Paříže. Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního prostředí.

 

Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Studie zohledňuje všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.
certifikat.png